Tuesday, February 1, 2011

BUDAYA KERJA SKAR

 •   Memahami dan menghayati :    

*Falsafah Pendidikan Negara   
                                                                                                               
*Falsafah, Matlamat dan Objektif Sekolah.

  
 •  Memelihara dan mempertingkatkan imej sekolah, Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan dan Kementerian Pelajaran Malaysia setiap masa.

 • Mementingkan mutu dan kesan pendidikan.

   
 • Menentukan objektif  (setiap tugas).
     
 • Mengamalkan kerja secara bermusyawarah dan berpasukan.

     
 • Sentiasa bekerja dengan bersih, cekap, dan amanah.

     
 • Berusaha mempertingkatkan ilmu dan kemahiran.

     
 • Mengamalkan perkhidmatan penyayang.

   
 •  Kepimpinan Melalui Teladan.

      
 • Kerja adalah Ibadah. 


PIAGAM PELANGGAN SKAR

Kami Warga Sek. Keb. Astana Raja, dengan penuh tekad dan iltizam, berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:


 • Berusaha dengan sedaya upaya memberi P & P yang terbaik kepada murid-murid  kami.  

  • Memastikan setiap murid berhak mendapat layanan yang sama dan adil.

  • Sentiasa mewujudkan persekitaran yang selesa dan selamat.

   • Memberi layanan yang mesra kepada setiap pelanggan.    Memastikan setiap arahan Kementerian Pelajaran Malaysia, JPNS, PPD dan organisasi dipatuhi dan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

    • Dalam kes-kes disiplin dan pembelajaran yang serius, kami akan menghubungi ibu bapa dalam tempoh masa tidak lewat dari tiga hari.

     • Semua aduan diberi perhatian dengan segera dalam masa satu minggu atau sebelum tarikh yang ditetapkan.

      • Memberi perhatian dan tindakan segera terhadap kes-kes kemalangan dan sakit pening di kalangan murid-murid yang berlaku di dalam kawasan sekolah.

       • Mengamalkan tatacara kawalan disiplin yang sesuai dan adil untuk murid-murid.

        • Bersedia dan mengaturkan perbincangan dengan ibu bapa mengenai kemajuan pendidikan anak-anak mereka sekurang-kurangnya satu kali setahun.

         • Sentiasa menerima cadangan dan pandangan yang positif untuk mempertingkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan pendidikan sekolah.

           


          10 FOKUS KECEMERLANGAN


          1.    Kecemerlangan Pengurusan
          2.    Kecemerlangan Kurikulum
          3.    Kecemerlangan Hal Ehwal Pelajar
          4.    Kecemerlangan Kokurikulum
          5.    Kecemerlangan Pembangunan Modal Insan
          6.    Kecemerlangan Pembangunan Staf
          7.    Kecemerlangan Pembangunan ICT
          8.    Kecemerlangan Pembangunan Fizikal
          9.    Kecemerlangan Landskap / Persekitaran
          10. Kecemerlangan Hubungan Luar

          Matlamat Sekolah

          MATLAMAT SEKOLAH

          • Menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif untuk melahirkanmurid yang mencapai keputusan akademik yang cemerlang.

          • Mewujudkan peluang yang meluas untuk perkembangan bakat dan potensi pelajar dalam bidang kokurikulum dan memperluaskan penyertaan kegiatan murid di luar sekolah.

          • Membina sahsiah murid yang sihat dan positif melalui konsep penambahbaikan berterusan ke arah disiplin sifar.

          • Mewujudkan iklim sekolah yang menyeronokkan melalui sikap penyayang untuk membentuk generasi Malaysia penyayang.     
           
          • Menggalakkan komitmen staf dan perkembangan ikhtisas staf melalui kursus dan program perkembangan staf.

          Logo dan Moto Sekolah

          LOGO SEKOLAH

           
          MOTO SEKOLAH


          Visi, Misi & Wawasan Sekolah.


          VISI SEKOLAH
          SKAR menjadi sekolah Terunggul di daerah Rembau menjelang  2012

          MISI SEKOLAH

          Semua warga SKAR berusaha mencapai kecemerlangan kualiti pendidikan melalui permuafakatan guru-guru bersama komuniti setempat dengan memberikan sepenuhnya komitmen, contoh teladan, daya usaha dan pemikiran positif untuk melahirkan murid yang cemerlang sahsiah dan akademik.

          WAWASAN SEKOLAH

          SENTIASA UNGGUL DENGAN WARGA YANG :

          BERILMU

          POSITIF

          BERAKHLAK MULIA

          BERDAYA SAING

          BERDAYA TAHAN

          BERKERJASAMA

          BERKETRAMPILAN

          KOMITED